20% din impozit

DIRECTIONEAZA PANA LA 20% DIN IMPOZITUL COMPANIEI PE CARE O REPREZINTI. PROCEDURA NU IMPLICA NICIUN COST.

PENTRU MICROINTREPRINDERI

Prevederea legala ce permite micro-intreprinderilor sa deduca sponsorizarile cu o valoare de pana la 20% din impozitul pe venit datorat statului a intrat in vigoare la inceputul lunii aprilie 2018 si se aplica ONG-urilor care furnizeaza servicii sociale acreditate asa cum este Asociatia “Un zambet sanatos pentru copilul tau”.

Modificarile din Codul Fiscal (art. 56, alineatul 1^1) prevad următoarele:

,,Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 (…) pentru sustinerea entitătilor nonprofit si a unitătilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel puțin un serviciu social licentiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.”

Asociatia “Un zambet sanatos pentru copilul tau” este inregistrată in Registrul entitstilor non-profit ANAF.

Legea sponsorizarii si Codul fiscal


Legea sponsorizarii și Codul fiscal permit societatilor comerciale platitoare de impozit pe profit sa ofere sponsorizari entitaților fara scop lucrativ/ autoritatilor publice/ persoanelor fizice pentru activitatile desfasurate in anumite domenii (spre exemplu cultura, educatie, umanitar, social) si sa
beneficieze de facilitați fiscale, in anumite conditii prevazute de lege. Cheltuiala cu sponsorizarea oferita nu este o cheltuiala deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adica poate reduce impozitul pe profit de plata cu suma integrala a sponsorizarii oferite,cu conditia respectarii
anumitor conditii. Codul fiscal prevede urmatoarele limite (minimul dintre) :
– 20% din impozitul pe profit datorat
– 0,75% din cifra de afaceri
Mai mult, incepand cu 01 aprilie 2018, societatile comerciale care sunt platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor si care efectueaza sponsorizari, potrivit Legii sponsorizarii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult (furnizori de servicii sociale acreditati cu cel
puțin un serviciu social licentiat, potrivit legii), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.
Incepand cu 2019, sumele aferente sponsorizarilor efectuale catre persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, se scad din impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microintreprinderilor in limitele prevazute de Codul fiscal, doar daca beneficiarul sponsorizării este inclus la data incheierii contractului de sponsorizare in Registrul entitatilor/unitatilor
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registru gestionat de către ANAF).
Astfel, facilitatea fiscala acordata prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului sa platească efectiv suma respectiva catre o organizație fara scop lucrativ (cu particularitatile mentionate) si nu in contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Pentru a fi inclus in calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie incheiat inainte de sfarsitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuata pana la finele anului.
Incepand cu anul 2018, contribuabilii care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declarația informativa privind beneficiarii sponsorizarilor (Formularul 107), aferentă anului in care au inregistrat cheltuielile respective.
Exemple calcul sponsorizare, in cazul unui platitor de impozit pe profit, respectiv in cazul unui platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Exemplul 1:

O societate are la sfarsitul anului o cifra de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de 8.000.000 lei, impozitul pe profit de plata (16%) fiind în suma de 1.280.000 lei. Avand in vedere o suma de sponsorizare de 300.000 lei, acordata în timpul anului de referinta, impozitul pe profit va putea fi redus in limitele prevazute de Codul fiscal dupa cum urmează:
Elemente de considerat în calcul – Sume (lei)
Cifra de afaceri (CA): 30.000.000
Profit impozabil: 8.000.000
Impozit pe profit (16%): 1.280.000
Limita 0.75% din CA: 225.000
Limita 20% din impozitul pe profit: 256.000
Sponsorizare acordata: 300.000
Suma eligibila pentru credit fiscal: 225.000
Credit fiscal de reportat: 75.000
Impozit pe profit datorat: 1.055.000


Exemplul 2:

O microintreprindere fara salariati are la sfarsitul trimestrului o baza de venit impozabil de 300.000 lei, impozitul pe veniturile microintreprinderilor (3%) fiind in suma de 9.000 lei. Avand in vedere o
suma de sponsorizare de 5.000 lei, acordata in timpul trimestrului de referinta, impozitul pe veniturile microintreprinderilor va putea fi redus, in limitele prevazute de Codul fiscal, după cum urmeaza:

Elemente de considerat în calcul – Sume (lei)

Bază de venit impozabil: 300.000

Impozit pe veniturile microintreprinderilor (3%): 9.000

Limita 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor: 1.800

Sponsorizare acordata: 5.000

Suma eligibila pentru credit fiscal (20%): 1.800

Credit fiscal de reportat: 3.200

Impozit pe veniturile microintreprinderilor datorat: 7.200

Conform Codului fiscal, atunci cand cheltuielile legate de sponsorizare depașesc in anul de referință limitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reporteaza dupa cum urmeaza:

– in cazul platitorilor de impozit pe profit, diferenta poate fi dedusa din impozitul pe profit in urmatorii 7 ani consecutivi (in exemplul de mai sus exista o diferenta de 75.000 lei care se va reporta in anul următor);

– in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, diferenta de suma care nu a putut fi scazuta din impozitul datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive (in exemplul de mai sus exista o diferenta de 3.200 lei care se va reporta in anul urmator);

Recuperarea acestor sume in scop de credit fiscal se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului.

Detalii din Legea sponsorizarii nr. 32/1994


Activitati eligibile:


Sponsorizarile pot fi acordate beneficiarilor care isi desfasoara activitatea in domeniul culturii, artelor, medicinei sau stiintei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific –cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor
omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice).
Beneficiari potentiali:
· Orice persoana juridica fara scop lucrativ care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile mentionate mai sus;
· Institutii si autoritati publice care desfasoara activităti in domeniile mai sus prezentate;
· Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile mentionate;
· Persoane fizice cu domiciliul in Romania, a caror activitate in unul din domeniile mentionate mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activează in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
Stimulentul nu va fi acordat in caz de:
· Sponsorizare reciproca intre persoane fizice sau juridice;
· Sponsorizare efectuata de catre rude sau rude prin alianta de pana la gradul al patrulea inclusiv;
· Sponsorizarea unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o altă persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica pe care o sponsorizeaza.

De retinut:
· Sponsorizarea trebuie facută in baza unui contract de sponsorizare care prevede obiectul, valoarea, durata, precum si drepturile si obligatiile partilor implicate;
· Facilitatea se acorda in anul in care se plateste efectiv sponsorizarea (sau se acorda bunurile);
· Sponsorizarea nu poate sa fie oferita din surse obținute de la bugetul public;
· Sponsorul sau beneficiarul nu poate sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane;
· Sponsorul sau beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului intr-un mod care sa nu lezeze activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica;
· Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in Legea sponsorizarii sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.

NOTA:
Acest document are caracter informativ si nu reprezinta consultanță fiscala profesionala. Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialistii din domeniul fiscal, va stau la dispoziție